EU kontroll

Vi utfører EU-kontroll, periodisk kjøretøykontroll. (PKK)

 

Kontrollen får du gjennomført hos kontrollorganer som er godkjent av Statens vegvesen. Aaby Auto er godkjent for å utføre EU-kontroll.

 

Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på kjøretøyets registreringsnummer.

·       1 som siste siffer framstilles i januar

·       2 som siste siffer framstilles i februar

·       3 som siste siffer framstilles i mars

·       4 som siste siffer framstilles i april

·       5 som siste siffer framstilles i mai

·       6 som siste siffer framstilles i juni

·       7 som siste siffer framstilles i november

·       8 som siste siffer framstilles i august

·       9 som siste siffer framstilles i september

·       0 som siste siffer framstilles i oktober

Kjøretøyet kan kontrolleres inntil fire måneder i forkant av kontrollmåneden.

HMN_mod22b_EU_bestill