Firmabilbeskatning

Fastsettelse av skattepliktig fordel ved bruk av arbeidsgivers bil

Den private bruk av arbeidsgivers bil fastsettes på grunnlag av:

1. Satsstruktur:
30% av bilens listepris under kr 266.300
+ 20% av bilens listepris over kr 266.300

2. Aldersgradering:
yngre enn 3 år – listepris som ny
eldre enn 3 år – 75% av Listepris (1)
Ved yrkeskjøring over 40.000 km og for el-biler reduseres grunnlagene til 75 % av listepris

(1) Bilen må være minimum 3 år gammel, hele kalenderår, for å få redusert skatt.
eks:Bil anskaffet desember 2004 er 3 år gammel fra og med inntektsåret 2008
Bil anskaffet januar 2005 er 3 år gammel fra og med inntektsåret 2009

3. Reduksjon for biler som benyttes over 40.000 i yrkeskjøring årlig:
yngre enn 3 år: 75 % av listepris
eldre enn 3 år: 75% av 75% (56,25% av bilens listepris som ny)

4. Reduksjon for el-biler:
yngre enn 3 år: 50 % av listepris
eldre enn 3 år: 37.5% av listepris
kombinasjon el. og yrkeskjøring over 40.000km: 50% av bilens listepris
Ikke tillegg for kjøring mellom hjem og arbeidssted