Definisjoner

Firmabil
Etter skattereglene omfatter begrepet firmabil følgende;
bil som eies eller leies av arbeidgiver, og
bilen brukes utelukkende til kjøring i arbeidsgivers virksomhet, eller
bilen brukes til tjenestekjøring og privat kjøring, eller
bilen brukes til bare privat kjøring

Fordelsbeskatning
Beskatningen av den ansattes fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil.

Yrkesbil
Begrepet yrkesbil omfatter:
Biler som eies av arbeidsgiver og som brukes av ansatte til privat kjøring/yrkeskjøring.
Biler som eies av ansatte/næringsdrivende og som brukers til kjøring i firmaets tjeneste mindre enn 6.000 kilometer pr år.
Biler som eies av ansatte/næringsdrivende og som brukes til yrkeskjøring mer enn 6.000 kilometer pr. år.

Listepris
Bilens listepris som ny legges til grunn ved fordelsbeskatningen.

Særlig om kampanjepriser
For biler som er solgt til spesialpriser/kampanjepriser, vil bilens kampanjepris bare kunne legges til grunn som listepris dersom prisen er benyttet som listepris av Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Ekstrautstyr
Når det gjelder ekstrautstyr som følger med bilen, skal verdien av dette normalt legges til listepris. Verdien av 1 sett vinterdekk og bilstereo anses i hovedregel som ekstrautstyr. Dette utstyret vil imidlertid anses å inngå i listeprisen dersom bilforhandleren overfor Opplysningsrådet for Veitrafikken har fått godkjent at utstyret er inkludert i prisen

Delvis dekning av kostprisen
For ansatte som dekker deler av listeprisen selv medfører dette ikke reduksjon av listepris eller grunnlaget for beskatning.